Lite om priser 

Hur fungerar tandvårdsstödet?

Här följer en guide om hur det allmänna tandvårdsstödet fungerar: 

Det allmänna tandvårdsbidraget är 300-600 kr per år beroende på hur gammal du är. Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.


Förutom det tandvårdsbidrag som utgår varje år får du stöd av försäkringskassan(FK) om du har tandvårdskostnader över 3000 kr under en och samma behandlingsperiod,räknat ett år från då du påbörjade någon tandbehandling. Detta är det s.k. högkostnadsskyddet.

-50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

-85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor

FK ersätter utifrån en referensprislista som du kan läsa om på bifogad länk www.tlv.se/tandvard/referensprislista

Vad kostar det hos oss?

Vid varje undersökningstillfälle, som kräver att vi utför någon ytterligare behandling, får du ett kostnadsförslag av oss som talar om hur mycket den planerade behandlingen kommer att kosta.

Vi lämnar garanti på protetiska fasta konstruktioner i 2 år och för avtagbara protetiska konstruktioner i 1 år.

Vi har betalning via betal/kontokort eller swish!

Glöm inte att meddela ev. förhinder snarast möjligt eftersom vi debiterar sena återbud och uteblivande.

Ring eller maila oss om du vill veta mer!  

Varmt välkomna!